เชียงรายมีมากกว่าที่..คิด

เมืองเก่า มากล้นวัฒนธรรม ประเพณี
เมืองธรรมชาติ งามล้ำยอดดอย ขุนเขา อากาศหนาวที่สัมผัสได้
เมืองชาติพันธุ์ ความหลากหลายของกลุ่มชาติพันธุ์
เมืองศิลปิน  ศิลปินโด่งดังเกินร้อย
เมืองการศึกษา  เชียงรายเป็นเมืองเล็กแต่มีมหาวิทยาลัยมากมาย
เมืองสะดวกท่องเที่ยว เดินทางได้ทั้งทางบก ทางอากาศ ทางเรือ
เมืองกลางคืน เชียงรายไม่เคยหลับไหล
เมืองสด  ดอกไม้สด แหล่งกาแฟชั้นดี แหล่งชาชั้นเลิศ แหล่งข้าวหอมอร่อย แหล่งปลาดีเนื้อแน่น  

       รู้จักเชียงราย เที่ยวสนุก กินสบาย..จะพาไปPulae
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: 053706309 เบอร์แฟกซ์: ---
58 หมู่ 3 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย ประเทศไทย 57100
Powered by Kaset Bay