มาเชียงรายที่เดียว..เที่ยวสี่ประเทศ

มาเชียงรายสะดวกสบาย..ถนนสะดวก เครื่องบินสบาย
..มาที่นี่ที่เดียว..เที่ยวสี่ประเทศ(ไทย-เมียร์ม่า-สปป.ลาว-จีน)
  - เชียงราย-เมียร์ม่า(ท่าขี้เหล็ก)  .. เดินผ่านก็ถึงแล้ว  ช็อป ชิม เสี่ยง
      และท่านสามารถนั่งเครื่องบินที่สนามบินท่าขี้เหล็ก ไปได้ทุกภาคของเมียร์ม่า 
  - เชียงราย-สปป.ลาว ..สะดวกข้ามทั้งที่สามเหลี่ยมทองคำเชียงแสนและบ่อแก้วเชียงของ จะไปหลวงพระบางได้ในวันเดียว
  - เชียงราย-จีน ..ก็ถึงแล้วทางบก ทางเรือ เลือกได้ตามชอบ
ที่นี่..เชียงราย  ง่ายในการเดินทางPulae
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: 053706309 เบอร์แฟกซ์: ---
58 หมู่ 3 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย ประเทศไทย 57100
Powered by Kaset Bay