สับปะรดนางแล

ชื่อสามัญ สับปะรดนางแล
ชื่อวิทยาศาสตร์  อนานัส โคโมซัส [Ananas Comosus (L) Merr]
ลักษณะประจำพันธุ์           
           ๑. ทรงพุ่ม เล็กกว่าพันธุ์ปัตตาเวีย
           ๒. ขอบใบเรียบไม่มีหนาม จะมีหนามที่ปลายใบเล็กน้อย
           ๓. ผล รูปทรงกระบอก คือ ส่วนบนมีความกว้างเท่ากับส่วนล่างของผลผลย่อยมีจำนวนน้อย   และใหญ่กว่าพันธุ์ปัตตาเวีย
           ๔. ตานูนโปนยื่นออกมา ตาไม่ฝังลึก ปอกด้วยมีดเพียงบาง ๆ ก็จะถึงเนื้อในไม่มีส่วนของตาเหลืออยู่
ทำให้ไม่ต้องเสียเวลาและเสียเนื้อใน การที่จะต้องกรีดเอาตาดอกออกเหมือนสับปะรดพันธุ์อื่น  ซึ่งเป็นลักษณะเด่นของสับปะรดนางแล
           ๕. เนื้อ มีรสหวานแหลมจัด ฉ่ำ สีเหลือเข้มออกสีน้ำผึ้ง กลิ่นหอมเหมือนกลิ่นน้ำผึ้ง มีเยื่อใยต่ำ      จึงเรียกสับปะรดนางแลอีกชื่อหนึ่งว่า สับปะรดน้ำผึ้ง
          ๖. ขนาดผล มีขนาดผลตั้งแต่ 0.5 กก. 2.5 กก. เฉลี่ยน้ำหนักผล 1
1.5 กก.
          ๗. เปลือกบาง ไม่เหมาะสำหรับการขนส่งทางไกล เพราะจะทำให้ชอกช้ำได้ง่าย
          ๘.
 สับปะรดนางแลจะมีคุณภาพดีตั้งแต่เดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม
 
          
   แหล่งข้อมูล: หมู่บ้านสับปะรดภูแล นางแล  บ้านแม่ปูคา ตำบลนางแล  อำเภอเมือง เชียงราย

เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Pulae
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: 053706309 เบอร์แฟกซ์: ---
58 หมู่ 3 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย ประเทศไทย 57100
Powered by Kaset Bay