สับปะรดภูแล

 ชื่อวิทยาศาสตร์  Bromelia Anaus
ลักษณะประจำพันธุ์                   
         ๑.
ใบในเรียวเล็ก สีเขียวอ่อน และมีแถบสีชมพูบริเวณกลางใบขอบใบมีหนามเรียงชิดติดกันตลอดความยาวของใบ
         ๒. ผลขนาดเล็ก มีน้ำหนักตั้งแต่ 150 กรัม -1000 กรัม (ส่วนใหญ่ ผลมีขนาดเล็กโดยเฉลี่ย 4-5 ผลต่อกิโลกรัม) ความยาวของจุกโดยเฉลี่ย 1-1.5 เท่า ของความยาวผลตัวจุกมีลักษณะชี้ตรง
           
        ๓. ตาผล ตาเต่งตึงโปนออกมาจากผลอย่างเห็นได้ชัด
        ๔. เปลือก เปลือกค่อนข้างหนา เหมาะสำหรับการ ขนส่งระยะไกล เมื่อสุกเปลือกผลจะมีสีเหลือง หรือเหลืองปนเขียว
        ๕. เนื้อ เนื้อสีเหลือง ไม่ฉ่ำ กรอบ กลิ่นหอม ความหวาน 14-16
º brix แกนสับปะรดกรอบรับประทานได้
        ๖. สามารถให้ผลผลิตได้ตลอดทั้งปี
   
    ที่มา            
          เมื่อปี พ.ศ. 2520  ผศ.อเนก ประทีป ณ ถลาง อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย         ชาวจังหวัดภูเก็ตที่เข้ามาตั้งรกรากอยู่ที่บ้านแม่ปูคา ตำบลนางแล อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ได้นำสับปะรดจากจังหวัดภูเก็ตมาปลูกที่จังหวัดเชียงราย       แต่ด้วยปัจจัยทางธรรมชาติทำให้สับปะรดที่ปลูก มีลักษณะที่แตกต่างจากสับปะรดภูเก็ตคือขนาดผลเล็ก รูปร่างทรงกลม จุกใหญ่ ตั้งตรง   รับประทานได้ทั้งเนื้อและแกน               
           ซึ่งต่อมาได้เรียกชื่อสับปะรดดังกล่าวว่า“สับปะรดภูแล” โดยการนำเอาชื่อ “ภูเก็ต”ซึ่งเป็นแหล่งปลูกเดิมมาผสมคำกับแหล่งปลูกใหม่คือ “นางแล”        และขยายพื้นที่การปลูกครอบคลุมสามตำบลคือตำบลนางแล ตำบลท่าสุด และตำบลบ้านดู่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย  และเป็นผลผลิตด้านการเกษตรอีกชนิดหนึ่งที่สำคัญและสร้างชื่อให้ของจังหวัดเชียงรายในปัจจุบัน.

การจัดขนาดสับปะรดภูแล   
         
        สับปะรดภูแลไม่ได้มีการคัดคุณภาพเนื้อเหมือนสับปะรดนางแล       แต่จะใช้วิธีการคัดขนาดน้ำหนัก 
            - ขนาด  3 ผลต่อกิโลกรัมหรือผลละประมาณ 3 ขีด (300 กรัม)        
            - ขนาด  4 ผลต่อกิโลกรัมหรือผลละประมาณ 2.5 ขีด
(250 กรัม)   
       ส่วนใหญ่การซื้อสับปะรดภูแลจะสั่งคละขนาด เช่น  2,3,4 ผลต่อกิโลกรัม  หรือ 3,4,5 ผลต่อกิโลกรัม หรือ 4,5,6 ผลต่อกิโลกรัม เป็นต้น .


เนื้อหาที่เกี่ยวข้อง

Pulae
| Facebook_white
เบอร์โทรศัพท์: 053706309 เบอร์แฟกซ์: ---
58 หมู่ 3 ตำบลนางแล เมือง เชียงราย ประเทศไทย 57100
Powered by Kaset Bay